Zebranie wiejskie wsi Koczargi Nowe-Bugaj

Data opublikowania: 4.09.2020

Start: 10.09.2020 / 18:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12

Wstęp: Bezpłatny

Sołtys wsi Koczargi Nowe-Bugaj

 

zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:

  • funduszu sołeckiego na rok 2021[1];
  • zmiany funduszu sołeckiego na rok 20201.

Zebranie odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15[2])
w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, przy ul. Akacjowej 12.

 

Kwota funduszu sołeckiego dla Koczarg-Nowych-Bugaj na 2021 rok wynosi 24 532,16 zł.

Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1

Zgodnie z § 16 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, 1393) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób.

Uczestnicy zebrania zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą
oraz do zakrywania ust i nosa.

                                                                                    Sołtys                                                                                         

                                                                                                          (-) Kazimierz Lade

[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie https://stare-babice.pl/fundusze-soleckie-2021/

[2] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286