Wydłużenie okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów MPZ części wsi Janów oraz części wsi Latchorzew

Ogłoszenie dotyczące wydłużenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów oraz części wsi Latchorzew

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, wydłużone zostają terminy określone w opublikowanych w Gazecie Babickiej numer 2 (282) luty/marzec 2020 ogłoszeniach nr RPP.6721.8.2020 oraz RPP.6721.9.2020 z dnia 11.02.2020 r. dotyczących ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
części wsi Janów oraz części wsi Latchorzew. Ustalam następujące modyfikacje:

  • Termin wyłożenia obydwu planów zostaje wydłużony do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  • Dyskusja publiczna dot. projektu części wsi Latchorzew odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00
  • Dyskusja publiczna dot. projektu części wsi Janów odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00
  • Termin składania uwag do obydwu planów upływa 12 maja 2020 r.

Pozostałe ustalenia – m. in. miejsca planowanych dyskusji publicznych oraz sposoby składania uwag – nie ulegają zmianom.

Załącznik:

ogłoszenie – wydłużenie terminów wyłożenia