Wyniki V Konkursu Środowiskowego

W dniach 26 września – 12 października 2022 roku na terenie Gminy Stare Babice odbył się Konkurs Środowiskowy Zbiórki Surowców Wtórnych. Organizatorem konkursu był operator odbioru odpadów komunalnych w Gminie Stare Babice: firma Byś – Wojciech Byśkiniewicz we współpracy z Gminą Stare Babice.

W konkursie uczestniczyły dzieci z ośmiu publicznych placówek oświatowych w Gminie Stare Babice za zgodą i dobrowolną pomocą rodziców i opiekunów prawnych. W każdej z wyznaczonych placówek był koordynator lokalny zbiórki surowców wtórnych.

Wyniki konkursu ogłoszone zostały w dwóch kategoriach – zbiórka makulatury i zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii.

Publiczne Szkoły Podstawowe w kategorii zbiórka makulatury:

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach oraz Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli;

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Profesor Jadwigi Kobendzy w Koczargach Starych;

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.

Publiczne Szkoły Podstawowe w kategorii zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii:

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Profesor Jadwigi Kobendzy w Koczargach Starych oraz Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli;

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym;

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.

Publiczne Przedszkola w kategorii zbiórka makulatury:

III miejsce – Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym oraz Oddziały Przedszkolne w Szkole w Koczargach Starych;

II miejsce – Przedszkole w Bliznem Jasińskiego;

I miejsce – Przedszkole w Starych Babicach.

Przedszkola Publiczne w kategorii zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii:

III miejsce – Przedszkole w Starych Babicach oraz Oddziały Przedszkolne w Szkole w Koczargach Starych;

II miejsce – Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym;

I miejsce – Przedszkole w Bliznem Jasińskiego.

W Mikołajki Zastępca Wójta Stare Babice Katarzyna Sońta wraz z przedstawicielami Referatu Ochrony Środowiska wręczyła nagrody przedszkolakom, zaś w Szkołach Podstawowych uczniowie zostaną nagrodzeni już 9 grudnia 2022 roku.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!