Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 29 października 2021 r.

o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie § 28 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079, z 2021 r. poz. 6345 i 8453) podaję do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice w wyborach zarządzonych na dzień 28 października 2021 r.

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Wybrani radni
1. Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza

w Starych Babicach

1. Maria CURYŁO

2. Adam GRZYBOWSKI

3. Laura PŁESZKA

2. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli 1. Michalina BUKOWSKA

2. Maja MAĆKIEWICZ

3. Emilia ŻÓŁCIŃSKA

3. Szkoła Podstawowa

w Koczargach Starych

1.  Katarzyna BEDNARZ
4. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym 1.  Jan KAFARSKI
5. Edulab – Niepubliczna Szkoła Podstawowa 1.  Mikołaj ORANIEC
6. BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa Brak zgłoszeń kandydatów
7. Gmina Stare Babice – uczniowie zamieszkali na terenie gminy Stare Babice, uczęszczający do szkół podstawowych poza terenem gminy oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych 1. Gustaw BACA-LÖNN

2. Iwo BODYŁ

3. Patryk MROZIŃSKI

4. Maksymilian PNIEWSKI

5. Jan WALIGÓRA

 

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079, z 2021 r. poz. 6345 i 8453) do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice powołuję Sebastiana BEK ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach /kandydat z listy rezerwowej z największą liczbą głosów/.

 

Wójt

(-) Sławomir Sumka

 

Obwieszczenie