Wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021”

Gmina Stare Babice została wyróżniona w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” w kategorii gmin wiejskich za Platformę usług elektronicznych, która służy mieszkańcom od 2020 r. i jest stale rozwijana.

Do konkursu w tym roku przystąpiło 226 samorządów z całego kraju. Zgłoszonych zostało 396 projektów, czyli o ponad 30 proc. więcej niż w ubiegłorocznej edycji. Przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach konkursowych. Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

Więcej informacji: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wyniki-konkursu-innowacyjny-samorzad-2021-kreatywnosc-w-czasach-pandemii