Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.