Zawiadomienie o II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice Gminy

Na podstawie § 7 ust. 3 statutu Młodzieżowej Rady Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 12079) – z w o ł u j ę II sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.

w dniu 04 marca 2020 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Podsumowanie Zimy w Gminie.
  4. Omówienie spraw związanych z funkcjonowanie zakładki MRG na stronie www Urzędu Gminy.
  5. Omówienie spraw związanych z ochroną środowiska w Gminie.
  6. Omówienie spraw związanych ze strukturą Młodzieżowej Rady Gminy – planowane działania.
  7. Podjęcie stanowiska w sprawie corocznej nagrody przyznawanej przez radnych/Radę MRG: „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Gminy”.
  8. Przyjęcie harmonogramu zwiedzania: (i) Urzędu Gminy, (i) jednostek organizacyjnych Gminy oraz (ii) Spółki Eko Babice Sp. z o.o.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Z poważaniem

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy 

                                                                                                                                                                (-) Jan Waligóra