1

Zawiadomienie o LV sesji Rady Gminy Stare Babice

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Kawczyńska na dzień 28 grudnia 2022 r., godz. 14:00 zwołuje LV sesję Rady Gminy Stare Babice, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040.
 5. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Stare Babice na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Babickiej Karty Mieszkańca”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, ).