Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 3501), zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w dniu 24 czerwca 2024 r.  o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z etapami z zakresu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej z wykorzystaniem zewnętrznych funduszy finansowania i uzyskanym efektem ekologicznym z tego tytułu.
2. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Stare Babice.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej Gminy Stare Babice.
4. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Stare Babice.

Przewodniczący Komisji

Michał Starnowski