Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej

Stare Babice, dnia 21 marca 2023 r.


BORG.0012.7.1.2023


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej


Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej
w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:


1. Podsumowanie projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Stare Babice;

2. Podsumowanie projektu statutu Gminy Stare Babice.

Przewodnicząca Komisji

Ewa Jolanta Kawczyńska

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej.