Zawiadomienie o posiedzeniu VII sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

Informujemy, że dnia 13 marca 2023r. o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, odbędzie się posiedzenie VII sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie wniosków ws. zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
  4. Wybór laureata nagrody Przyjaciel Młodzieży.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wygaśnięcia mandatów radnych MRG.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wydania opinii na temat koncepcji zagospodarowania planowanej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Starych Babicach.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie sesji.