Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Stare Babice, dnia 28 kwietnia 2022 r.

BORG.0012.6.4.2022

 

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 i 11 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)

 zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 4 maja 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał do XLV sesji Rady Gminy Stare Babice.
  2. Omówienie pracy Komisji Rewizyjnej /na wniosek radnej Lucyny Skrzeczkowskiej – członka Komisji Rewizyjnej/.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

                                            

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7

 

Zawiadomienie