Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 26 marca 2024 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie projektów uchwał do LXX sesji Rady Gminy Stare Babice.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=726
Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7 i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688).