ZBIERAMY INFORMACJE I SZACUJEMY POTRZEBY DOTYCZĄCE ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNYCH CENACH

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców oraz chcąc ułatwić mieszkańcom Gminy Stare Babice zakup tańszego węgla uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Stare Babice podjął decyzję o włączeniu się samorządu Gminy Stare Babice w akcję dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach w przypadku wejścia w życie obecnie procedowanej ustawy
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W myśl procedowanej ustawy, gminy będą mogły sprzedawać węgiel uprawnionym mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę.

Zakupu po preferencyjnych cenach będą mogły dokonać gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie Gminy Stare Babice uprawnione do dodatku węglowego.

W celu pozyskania informacji o zainteresowaniu zakupem oraz oszacowaniu potrzeb
w zakresie ilości i rodzaju węgla dla mieszkańców Gminy Stare Babice, osoby zainteresowane proszone są o przekazanie wstępnych informacji zawierających:

  • imię i nazwisko,
  • adres nieruchomości,
  • potrzebną ilość (max. 3 tony na gospodarstwo domowe w dwóch partiach:  1,5 t do końca 2022 r. i 1,5t od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. )
  • rodzaj węgla (groszek lub orzech)

Powyższe informacje o zamiarze zakupu węgla można przekazać:

  • drogą mailową na adres:   wegiel@stare-babice.pl 
  • w formie papierowej: do kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32   lub  do biura podawczego GPK EKO-BABICE, ul. Kutrzeby 36

Prosimy zainteresowanych zakupem mieszkańców o dokonanie zgłoszenie wstępnego zapotrzebowania na konkretną ilość surowca do dnia 4 listopada 2022r.

Po wejściu w życie ustawy o wszelkich działaniach dotyczących zakupu węgla  po preferencyjnych cenach będziemy Państwa informować na bieżąco.