Zebranie mieszkańców w Borzęcinie Dużym

11  maja 2022 r.,  w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym odbyło się – zorganizowane na wniosek sołtysów – zebranie wiejskie Mieszkańców: Borzęcina Dużego, Borzęcina Małego oraz Topolina.

W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, zastępca wójta Katarzyna Sońta, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego wraz z pracownikami, kierownik Referatu Inwestycji Gminnych, sołtysi: Remigiusz Fijołek, Dorota Szymańska, Magdalena Ratyńska, radny Krzysztof Szuba oraz Mieszkańcy.

Zebranie poprowadził sołtys – Remigiusz Fijołek. Prowadzący rozpoczynając spotkanie poinformował uczestników o ważnych dla Mieszkańców tematach. Zebranie miało charakter bardzo merytoryczny i poświęcone było omówieniu: koncepcji budowy nowego gminnego przedszkola w Borzęcinie Dużym, projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Borzęcin Duży, działaniom podejmowanym przez Gminę w zakresie tych miejscowości, a także sprawom bieżącym. Wójt wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy wyjaśnił wszystkie kwestie poruszone w pytaniach Mieszkańców.