Zebranie sołeckie wsi Latchorzew

Sołtys wsi Latchorzew Sylwester Klimek zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.
Zebranie odbędzie się  17 września 2021 r. (piątek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15) w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Latchorzew na 2022 rok wynosi 76 659,90 zł.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób /limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19/. Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.