1

Zebranie sołeckie wsi Topolin

Sołtys wsi Topolin wspólnie z Radą Sołecką miejscowości zapraszają Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 29 czerwca (wtorek) o godz. 18.00 w parku, na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. W przypadku złej pogody, spotkanie odbędzie się w sali OSP w Borzęcinie Dużym.

Zebranie organizowane będzie wspólnie z miejscowościami Borzęcin Duży i Borzęcin Mały.

Na spotkaniu omówione zostaną m. in. następujące kwestie:

  1. Miejscowy Plan Zagospodarowania dawnych pól po PGR,
  2. Fundusz sołecki – stopień realizacji dotychczasowych zadań,
  3. Sprawy bieżące.