Zebranie sołeckie wsi Zalesie

Sołtys wsi Zalesie Małgorzata Orzechowska-Chilimoniuk zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie
w sprawie:

1) funduszu sołeckiego na rok 2022;
2) zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021.
Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 18.30 (II termin godz. 18:45) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym, przy ul. Warszawskiej 828.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Zalesie na 2022 rok wynosi 28 670,80 zł.