1

Zebranie wiejskie wsi Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego

17 listopada br. (środa) o godz. 18:30 w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego odbędzie się zebranie z mieszkańcami dotyczące bieżących spraw miejscowości Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego. W zebraniu uczestniczył będzie Wójt Gminy Sławomir Sumka.
W imieniu Radnych i Sołtysów obu wsi – Ewy Kawczyńskiej i Leszka Poborczyka serdecznie zapraszamy na zebranie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób/limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19/.
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.