To już kolejny rok kiedy dla mieszkańców Gminy Stare Babice  Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki będzie realizować projekt pod tytułem:  Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym,  który jest współfinansowany przez Gminę Stare Babice.

Podczas realizacji wspomnianego projektu wykorzystujemy zajęcia oparte na żeglarstwie do:

– promocji zdrowego stylu życia,

– upowszechniania zajęć motywujących do samorozwoju ,

– wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych.

– upowszechniamy wiedzę na temat jak hobby może być przeciwwagą dla rozwoju patologii społecznych.

Od uczestników zajęć nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego. Zajęcia  szczególnie kierujemy do dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi  oraz wszystkich osób zainteresowanych z terenu Gminy Stare Babice.  Szczególną uwagę przykładamy do osób z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie społecznym i finansowym, niepełnosprawnych, wycofanych. Udział w zajęciach  jest  przeważnie bezpłatny. Na dole ogłoszenia znajdują się informacje organizacyjne oraz podany sposób rezerwacji miejsc.

W ramach projektu zapraszamy na następujące zajęcia:

  1. Rejsy po Jeziorze Dziekanowskim ( Gmina Łomianki) na jachcie typu Omega .

Rejsy po jeziorze Dziekanowskim mogą być dla Państwa okazją do zapoznania się z żeglowaniem albo początkiem nowego hobby, ewentualnie miejscem na  wspólne rodzinne przeżycie nowych doświadczeń,  rozbudzenie  marzeń lub zostać potraktowane jako sposób na spędzenie czasu. W ten sposób osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z żeglowaniem będą mogły spróbować i zobaczyć czy odpowiada im taka forma spędzania wolnego czasu.

Podczas  2,5 godzinnych zajęć , najpierw odbędzie się krótki instruktarz z zasad bezpieczeństwa i zachowania na jachcie, potem rejs po jeziorze Dziekanowskim.  W trakcie jednych zajęć na jachcie mogą  przebywać maksymalnie 4 osoby załogi + sternik.

Zajęcia skierowane są dla  dzieci i młodzieży,  rodzin z dziećmi  jak również do pozostałych zainteresowanych osób z terenu Gminy Stare Babice.

Udział w zajęciach  jest bezpłatny. Zapraszamy

Harmonogram zajęć jezioro Dziekanowskie:

Data Godz. Wolne miejsca Osoba prowadząca zajęcia
04 lipca ( niedziela) 10 00 – 12 30 4
12 30 – 15 00 4
18 lipca ( sobota) 10 00 – 12 30 4
12 30 – 15 00 brak miejsc
01 sierpnia (niedziela) 10 00 – 12 30 4 Kamil 

Tel. 667 706 133

12 30 – 15 00 4
14 sierpnia (sobota) 10 00 – 12 30 4 Kamil 

Tel. 667 706 133

12 30 – 15 00 4

 

  1. Cykl wykładów promujących żeglarstwo .

Zajęcia odbędą się na terenie Gminy Stare Babice, ewentualnie w formie online lub w plenerze (forma zajęć zależy od obostrzeń stosowanych z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju).  Do 15 czerwca Stowarzyszenie zamieści dokładny terminarz zajęć.

W zajęciach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby z terenu  Gminy Stare Babice.
Udział w zajęciach  jest bezpłatny.  Zapraszamy.

Tematyka zajęć i prezentacji multimedialnych :

  1. Prezentacja projektu i spotkanie organizacyjne z uczestnikami zajęć, nauka podstawowych węzłów żeglarskich,  omówienie zasad bezpiecznego zachowania na jachcie, jakie są ograniczenia prawne aby zacząć żeglować, itp.
  2. Żeglarstwo morskie i śródlądowe, jak postępować aby bezpiecznie żeglować,  omówimy również czym się kierować przy wyborze jachtu, akwenu, załogi,  itp.
  3. Prezentacje multimedialne z rejsów kilku rejsów.

Jeżeli macie Państwo propozycję  własnego tematu dotyczącego żeglarstwa morskiego lub śródlądowego, chcecie pogłębić swoją wiedzę dotyczącą bezpiecznego uprawiania żeglarstwa,  prosimy na adres mailowy jkl.anv@wp.pl przesłać swoją propozycję  tematu zajęć.  Postaramy dopasować się do Państwa oczekiwań.

Wszystkie zajęcia będą prowadzić instruktorzy żeglarstwa lub osoby z dużym doświadczeniem morskim i śródlądowym.


3. Miniwyprawa Żeglarska “Śladami Pana Samochodzika”.

Miniwyprawa Żeglarska w formie 4 dniowego rejsu jachtem kabinowym typu Solina 800 o nazwie Inna. Rozpoczynamy i kończymy w Iławie na terenie przystani Skarbek ( Iława,  ul. Melchiora Wańkowicza 12) na jeziorze Jeziorak.

Inspiracją do Miniwyprawy “Śladami Pana Samochodzika” jest powieść Zbigniewa Nienackiego Pan Samochodzik i Kapitan Nemo, której akcja rozgrywa się nad jeziorem Jeziorak.

Podczas każdej Miniwyprawy   planujemy: poszukiwanie  miejsc opisanych w powieści Pan Samochodzik i Kapitan Nemo,  zwiedzanie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, jeziora Czyste na terenie rezerwatu Jasne ( światło w tym jeziorze dociera na głębokość 14-15 metrów) .

Nocleg i przygotowywanie posiłków na jachcie. Każdego dnia będziemy nocować w innym miejscu. Ostateczna trasa zostanie dostosowana do warunków hydrometeorologicznych.

W  jednej Miniwyprawie może wziąć udział  4-6 osób załogi + sternik.

Miniwyprawa “Śladami Pana Samochodzika dedykowania jest głównie dla rodzin z dziećmi w wieku od 7 – 17 lat oraz młodzieży w wieku 18-24 lata.  Warunkowo dopuszczamy udział innych zainteresowanych mieszkańców Gminy Stare Babice ( jednak dopiero jeśli miejsca nie zostaną obsadzone przez osoby z  grupy docelowej). Warunkiem uczestnictwa w rejsie będzie przeczytanie książki Pan Samochodzik i Kapitan Nemo.

Dojazd i powrót  do miejsca spotkania uczestnicy zajęć będą realizować we własnym zakresie.  Zaokrętowanie pierwszego dnia rejsu do godz. 12 00, wyokrętowanie ostatniego dnia rejsu do godz. 15 00.

Udział w zajęciach  częściowo płatny .   Każdy członek załogi wnosi składkę do kasy jachtowej   w wysokości 30 zł /dzień/ osobę. Składka  przeznaczona jest na pokrycie kosztów bytowych podczas rejsu ( jedzenie, paliwo do silnika zaburtowego,  gaz do kuchenki jachtowej, opłaty portowe inne niż w porcie macierzystym, itp.)  i przez sternika prowadzącego zajęcia ,będzie pobierana  w formie gotówkowej, w dniu rozpoczęcia rejsu.

Harmonogram zajęć

Lp. Termin zajęć Wolne miejsca Miejsce spotkania Telefon kontaktowy
1 od 09 do 13 lipca 

( od piątku do wtorku)

6 09 lipca do godz. 12 00, 

Przystań Skarbek,

Iława, ul. Melchiora Wańkowicza 12, pirs „C” miejsce 36, obok jachtu o nazwie INNA

515 12 64 46
2 od 24 do 28 lipca 

(od soboty do środy)

6 24 lipca do godz. 12 00, 

Przystań Skarbek,

Iława, ul. Melchiora Wańkowicza 12, pirs „C” miejsce 36, obok jachtu o nazwie INNA

515 12 64 46
3 od 15-19 sierpnia 

( od niedzieli do czwartku)

 Termin zarezerwowany 

brak miejsc

15 sierpnia, do godz. 12 00, 

Przystań Skarbek,

Iława, ul. Melchiora Wańkowicza 12, pirs „C” miejsce 36, obok jachtu o nazwie INNA

515 12 64 46

  1. Cykl spotkań z psychologiem

Zajęcia z psychologiem przeznaczone są dla wszystkich osób biorących udział w projekcie jak również dla innych  zainteresowanych z terenu Gminy Stare Babice. W ramach projektu przeprowadzimy 5 godzin zajęć,  na terenie Gminy Stare Babice lub w formie online (forma zajęć zależy od obostrzeń stosowanych z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju).

Dokładny terminarz oraz formę  zajęć z psychologiem Stowarzyszenie ogłosi do 15 czerwca.

Udział w zajęciach  jest bezpłatny.  Zapraszamy.


 

Zgłoszenia na zajęcia  lub  dodatkowe pytania.

Zgłoszenia   swojego udziału zajęciach prosimy przesyłać w formie elektronicznej  na adres mailowy : jkl.anv@wp.pl .

W przesyłanym zgłoszeniu należy podać:

– tytuł wiadomości:  „Zajęcia dla mieszkańców Gminy Stare Babice”

– następnie  wybrać i podać rodzaj zajęć, termin i godzinę  ,

– imię i nazwiska  zgłaszanych osób, w tym dzieci i młodzież(ile,  w jakim wieku) oraz  osoby dorosłe,

– telefon kontaktowy oraz adres mailowy osoby zgłaszającej( do dalszej korespondencji).

W korespondencji zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału w zajęciach.

Tak powinno wyglądać przykładowe zgłoszenie:

Tytuł wiadomości: Zajęcia dla mieszkańców Gminy Stare Babice

Treść wiadomości: Zgłaszam 4 osoby ,Janek i Barbara Kowalscy w wieku 7 i 12 lat +  2 osoby dorosłe , Jan i Elzbieta Kowalscy, zajęcia na j. Dziekanowskim, dnia 4 lipca w godz. 10 00-12 30.  Tel. 125 125 125, adres mailowy: Jan.k@gmial.com

Dodatkowe pytania należy kierować w formie elektronicznej na adres mailowy jkl.anv@wp.pl lub telefonicznie 515 12 64 46.


 

 

Tak wygląda jacht typu Omega

Tak wygląda jacht typu Solina 800