Zielona energia – zaproszenie do współpracy w tworzeniu klastra energetycznego

Gmina Stare Babice wychodząc naprzeciw wyzwaniom XXI wieku w obszarze czystego powietrza i zielonej energii zaprasza wszystkie zainteresowana podmioty do składania swoich aplikacji dotyczących chęci przystąpienia do rozmów w sprawie utworzenia Klastra Energetycznego Gminy Stare Babice.

Celem rozmów jest wyłonienie potencjalnego partnera biznesowego w zakresie współpracy w tworzeniu zielonej energii i infrastruktury towarzyszącej na terenie Starych Babic.
Celem Gminy jest dążenie w przyszłości do samodzielności energetycznej, dbania o polepszenie jakości powietrza, edukacja energetyczna, ochrona zagrożonych gatunków z wykorzystaniem infrastruktury zielonej energii oraz zachęcenie inwestorów oraz partnerów biznesowych do promowania i inwestowania w czyste powietrze.

Celem klastra energetycznego jest obniżenie cen energii dostarczanej mieszkańcom Starych Babic oraz uzyskanie niższych cen paliw i opału. W ramach klastra, gmina liczy na uzyskanie wsparcia finansowego z krajowych i zagranicznych funduszy przeznaczonych na realizację zadań związanych z czystym powietrzem i zieloną energią. Celem współpracy w dalszej perspektywie ma być stworzenie na trenie Gminy infrastruktury fotowoltaicznej oraz realizowanie niektórych inwestycji w ramach tzw. samowystarczalności energetycznej.

Klaster energetyczny to również promocja innowacji i technologii przyjaznej środowisku. Budowa samowystarczalnego energetycznie obszaru i gospodarki efektywnie korzystającej z wysokosprawnych źródeł wytwórczych pracujących w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych niewątpliwie przyczyni się do rozwoju gminy i polepszenia jakości życia dla jej mieszkańców.

Jako Gmina, będąca członkiem i sygnatariuszem klastra energetycznego, będziemy również współpracować z gminami Unii Europejskiej w celu zapoznania się z innymi europejskimi wdrożeniami i przykładami w zakresie energetyki odnawialnej. Wierzymy, że polityka energetyczna w zakresie czystego powietrza i zielonej energii zapewni rozwój dla biznesu i lokalnych przedsiębiorców oraz podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach przyszłego klastra.

Zainteresowane podmioty mogą składać swoje zgłoszenia do dnia 19 lipca 2021 r. do godziny 16:00 na adres e-mailowy: sekretarz@stare-babice.pl.
Zgłoszenie powinno zwierać dane podmiotu i/lub konsorcjum, krótki opis dotychczasowej działalności w zakresie energetyki odnawialnej i/lub czystego powietrza i/lub infrastruktury roślinnej, zgodę
na przetwarzanie danych wskazanych w zgłoszeniu aplikacyjnym w zakresie dotyczącym udziału w rozmowach na terenie Gminy Stare Babice w zakresie energetyki odnawialnej oraz osobę do kontaktu wraz z podaniem numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Rozmowy z potencjalnymi partnerami planowane są po 21 lipca 2021 r. na terenie Gminy Stare Babice. Czas na prezentację wynosi: 60 minut. Uczestnikami rozmów ze strony Gminy,
będą m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o.