Zielona Linia – Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia

Zielona Linia – Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia pomoże w znalezieniu informacji nt.:

  • form wsparcia z urzędu pracy;
  • procedurach zatrudniania cudzoziemców;
  • ofert pracy i szkoleń itp.