Zielona Linia – Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia

Zielona Linia – Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia pomoże w znalezieniu informacji nt.: form wsparcia z urzędu pracy; procedurach zatrudniania cudzoziemców; ofert pracy i szkoleń itp.