Zostań twarzą PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs pod patronatem Prezesa Tomasza Nowakowskiego.

Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa. Nagrodą jest nieodpłatny udział w spocie reklamowym oraz nagroda rzeczowa.

Konkurs skierowany jest do producentów rolnych, którzy korzystają z dotacji ARiMR.

Celem Konkursu jest podsumowanie 6 lat korzystania przez Uczestników z dotacji w ramach PROW 2014-2020 i zaprezentowanie zmian jakie zaszły w gospodarstwie Uczestników w tych latach oraz zachęcenie do skorzystania z programu PROW.

 

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 11 października na adres konkursARiMR@arimr.gov.pl.

Zapraszamy wszystkich do udziału!

szczegółowe informacje