Akcja odbioru gabarytów zakończyła się

W dniach 18-29 maja 2020 r., na terenie gminy Stare Babice, odbył się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Biorąc pod uwagę dużą ilość wystawionych odpadów, w celu sprawnego ich uprzątnięcia, został zwiększony tabor samochodów. W ciągu dwóch tygodni zebrano blisko 328 ton odpadów.

Przypominamy, że w Starych Babicach funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), do którego przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców odpady powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Babice.