1

Dofinansowanie na odbiór wyrobów zawierających azbest

Gmina Stare Babice co roku prowadzi akcję usuwania wyrobów zawierających azbest. Jest ona bezpłatna dla mieszkańców i znacznie ułatwia pozbycie się szkodliwych materiałów z terenu gminy. Osoby, które chcą, aby w tym roku odbył się odbiór eternitu (złożonego na posesji lub z budynku) powinny złożyć wniosek w terminie do 30 kwietnia br.  Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu ul. Rynek 32 (parter) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00 (prosimy pamiętać o obostrzeniach Covidowych). W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 10) : 22 730 80 12, mail: wosigk@stare-babice.pl.
Więcej informacji na stronie: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/odbior-azbestu/

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli na danej nieruchomości znajduje się azbest,  co roku do 31 stycznia powinna być złożona tzw. informacja o wyrobach zawierających azbest. Osoby fizyczne zobowiązane są do złożenia ww. informacji do Urzędu Gminy. Osoby prawne informację tę składają do właściwego urzędu marszałkowskiego.

W 2021 r. z terenu gminy Stare Babice zostało odebranych i unieszkodliwionych łącznie 3 921 m2 odpadów zawierających azbest. Gmina pozyskała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9 070,00 zł.