Odbiór Azbestu

Gmina Stare Babice co roku prowadzi akcję usuwania wyrobów zawierających azbest. Jest ona bezpłatna dla mieszkańców i pozwala co rocznie na pozbycie się dużych ilości szkodliwych materiałów z naszego terenu. Wniosek o odbiór eternitu należy złożyć w roku w którym odbiór jest zaplanowany w terminie do 30 kwietnia.

WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ETERNIT)

Załączniki:

 wniosek_eternit_rodop.pdf

wniosek_eternit_rodop.doc

Zgodnie z przepisami jeśli na twojej nieruchomości znajduje się azbest, co roku do dnia 31 stycznia powinieneś złożyć tzw.  informację o wyrobach zawierających azbest. Osoby fizyczne zobowiązane są do złożenia w/w informacji do urzędu gminy.  Osoby prawne informacje tą składają do  właściwego urzędu marszałkowskiego. 

Wzór:

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2