Gmina Stare Babice – solidarna z Ukrainą

Drodzy mieszkańcy, w tym trudnym czasie solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim, stojąc na stanowisku, że ma on pełne i niezbywalne prawo do niepodległości, integralności terytorialnej, a także do samostanowienia o swoich sojuszach i kierunkach rozwoju. W obliczu dramatu Ukrainy oraz jej mieszkańców starajmy się całym sercem wyrazić nasze wsparcie. Wsparcie materialne w postaci zbiórki odzieży, … Czytaj dalej Gmina Stare Babice – solidarna z Ukrainą