Gmina Stare Babice – solidarna z Ukrainą

udostępnij

Drodzy mieszkańcy,

w tym trudnym czasie solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim, stojąc na stanowisku, że ma on pełne i niezbywalne prawo do niepodległości, integralności terytorialnej, a także do samostanowienia o swoich sojuszach i kierunkach rozwoju.

W obliczu dramatu Ukrainy oraz jej mieszkańców starajmy się całym sercem wyrazić nasze wsparcie.

Wsparcie materialne w postaci zbiórki odzieży, koców, śpiworów lub żywności w tej chwili nie jest przez nas prowadzone, ale jeżeli to się zmieni – niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy.

Chęć przyjęcia obywateli Ukrainy do swojego domu, oraz innej pomocy prosimy zgłaszać pod nr. tel. (22) 752-83-85, (22) 722-90-11 lub pod adresem gops@stare-babice.pl.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą Państwa informowali o dalszych krokach.

Jak jeszcze można pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy? – m.in. wspierając zbiórki, które są przeznaczane na najpilniejsze w danej chwili potrzeby, jak żywność, środki medyczne, materiały opatrunkowe czy higieniczne. Poniżej lista organizacji prowadzących działania pomocowe:

Polska Akcja Humanitarna (PAH): https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

Caritas Polska: https://caritas.pl/ukraina/ wpłaty na najpilniejsze potrzeby, żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub SMS o treści „UKRAINA” pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM): https://pcpm.org.pl/ukraina lub wpłaty na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”. Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci.

Polski Czerwony Krzyż (PCK): Wpłaty na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb. Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz na stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/

Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission: Wpłaty na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych i przekazane lokalnej organizacji pomocowej – Czerwonemu Krzyżowi w Słowiańsku w obwodzie donieckim. https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina lub przelew na konto: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA

UNICEF Poland: Zbiórka na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych: https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy