Odbiór azbestu 2020

Szanowni Państwo,

jak co roku w okresie letnim rusza odbiór materiałów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice.

Termin na składanie wniosków o dofinansowanie odbioru upłynął  30 kwietnia bieżącego roku, jednak ze względu na dostępność środków na ten cel w budżecie gminnym informujemy, że możliwe jest jeszcze zakwalifikowanie się na tegoroczną akcję. 

W tym celu należy złożyć wniosek, dostępny pod adresem https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/odbior-azbestu/ , do Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 32.

Dofinansowanie odbioru wynosi 100% i będzie dostępne do wyczerpania środków.