Oddaj, nie wyrzucaj!

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w Starych Babicach
przy ul. Dworkowej, od 1 grudnia br. do 31 marca 2021 r.  czynny jest we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 12:00 -16:00.


W GPSZOK, przyjmowane są wyłącznie odpady od Mieszkańców Gminy Stare Babice, które są posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywny odbiór.

Szczegółowe informacje: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/gminny-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow/.

W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został utworzony punkt, w którym Mieszkańcy mogą zostawić przedmioty używane takie jak: wciąż działające sprzęty, meble, zabawki, książki itp.

Do punktu przyjmowane są rzeczy sprawne, czyste i nie posiadające uszkodzeń stwarzających zagrożenie.

Zachęcamy Mieszkańców do zostawiania w PSZOK rzeczy, które mogą zostać wykorzystane ponownie przez innych.