1

Opłaty za gospodarowanie odpadami w 2022 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku nie zmieniają się w stosunku do ubiegłego roku.

Opłata wynosi 33,80 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Przypominamy, że każdy mieszkaniec, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do zbierania odpadów w sposób selektywny (zasady segregacji: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/zasady-segregacji/)

Terminy płatności: do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Numery kont bankowych pozostają bez zmian (dla każdej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisany jest indywidualny numer rachunku bankowego).