Zasady segregacji

Zasady segregacji odpadów w Gminie Stare Babice

Selektywnej zbiórce podlegają następujące odpady: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady biodegradowalne, zużyte opony, akumulatory, odpady budowlane z drobnych remontów, zużyte chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady pozostałe po wysegregowaniu odpadów nadających się do odzysku i dalszego wykorzystania należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane.

Odpady przeznaczone do dalszego wykorzystania (surowce wtórne) gromadzone będą w czterech workach:

 • Worek niebieski przeznaczony jest do zbierania: papieru i tektury
 • Worek żółty przeznaczony jest do zbierania: tworzyw sztucznych, drobnego złomu i opakowań wielomateriałowych    
 • Worek zielony przeznaczony jest do zbierania szkła    
 • Worek brązowy przeznaczony jest do zbierania odpadów biodegradowalnych

WOREK NIEBIESKI 
W worku przeznaczonym do papieru i tektury należy gromadzić:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

W worku przeznaczonym do zbioru papieru i tektury nie można gromadzić:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

WOREK ŻÓŁTY 

W worku przeznaczonym do tworzyw sztucznych, drobnego złomu i opakowań wielomateriałowych należy gromadzić:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

W worku przeznaczonym do tworzyw sztucznych, drobnego złomu i opakowań wielomateriałowych nie można gromadzić:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Skorzystaj z kalkulatora odpadów i sprawdź ile kilogramów plastikowych odpadów produkujesz. 

WOREK ZIELONY   

W workach przeznaczonych do zbioru szkła należy gromadzić: opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp., wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi

W worku przeznaczonym na szkło nie można gromadzić:
szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC

WOREK BRĄZOWY  

W worku przeznaczonym do zbioru odpadów biodegradowalnych należy gromadzić: liście, skoszoną trawę, kwiaty, chwasty, trociny, korę drzew, odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego;

W worku przeznaczonym do zbioru odpadów biodegradowalnych nie należy gromadzić:
odpadów typu kości, mięso, odchodów zwierzęcych, ziemi, kamieni, popiołu, gałęzi i konarów.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą wystawić pocięte gałęzie, związane i nie przekraczające dł. 150 cm, o objętości porównywalnej do wielkości worka na bioodpady.

—————————————————————Uwaga na ODPADY NIEBEZPIECZNE

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się: zużytebaterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

Na terenie gminy wyznaczony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego można dostarczyć zużyte opony, akumulatory, odpady budowlane z drobnych remontów, zużyte chemikalia, posegregowane surowce wtórne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady biodegradowalne.

Ponadto wyznaczone są Punkty Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków i Punkty Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Baterii.

 

Zachęcamy do przeczytania poradnika Jak Segregować odpady? wydanego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.