Zasady wjazdu do Polski osób z Ukrainy i ich pobytu

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni; możliwość poruszania się po strefie Schengen, wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym, po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej … Czytaj dalej Zasady wjazdu do Polski osób z Ukrainy i ich pobytu