Zasady wjazdu do Polski osób z Ukrainy i ich pobytu

udostępnij

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

  • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni; możliwość poruszania się po strefie Schengen,
  • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym,
  • po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym,
  • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – legalny pobyt trwa do 90 dni,
  • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

W przypadku złożenia w Polsce wniosku o status uchodźcy, wnioskodawca nie może wyjeżdżać poza granice naszego kraju.

Źródło: Biuro ds. Cudzoziemców Warszawie