Zebranie wiejskie wsi Klaudyn

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 

Sołtyska wsi Klaudyn zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, którego przedmiotem będzie:

  • podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021[1];
  • sprawy bieżące
  • wolne wnioski i pytania

Zebranie odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:20[2])
spotkanie pod chmurką przy ulicy Straussa róg ul. Kurpińskiego.  

 

Kwota funduszu sołeckiego dla Klaudyna na 2021 rok wynosi 75 021,90 zł.

Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1

 

Zgodnie z § 16 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, 1393) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób.

                                                                          Sołtyska

                                                         (-) Marta Pamięta

 

[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie https://stare-babice.pl/fundusze-soleckie-2021/

[2] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, dwadzieścia minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286