Korespondencja podatkowa na platformie ePUAP

udostępnij

Od roku 2021 wprowadzona została możliwość doręczania korespondencji podatkowej drogą elektroniczną (w tym decyzji podatkowych), zgodnie z art.152 Ustawy Ordynacja Podatkowa.

 

Korzystanie z korespondencji podatkowej z Urzędem Gminy przez platformę ePUAP będzie możliwe po złożeniu Oświadczenia.

W oświadczeniu należy podać domyślny adres skrzynki ePUAP, na którą po złożeniu oświadczenia będzie doręczana korespondencja podatkowa.

Wypełnione oświadczenie należy przesłać e-mailem na adres: rpiedg@stare-babice.pl, złożyć do skrzynki na dokumenty znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy

lub wypełnić powyższy dokument i złożyć przez ePUAP jako Pismo ogólne.