Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli:

Siedziba:
ul. Południowa 2
05-082 Zielonki-Parcela

Kontakt:
Tel.   22 487-18-00

e-mail: sekretariat@szkola-zielonki.pl

http://szkola-zielonki.edupage.org/

szkoła w budowie - czerwiec 2017
fot z budowy. arch. lipiec 2017

MISJA
Chcemy, aby każdy uczeń otrzymał: dobre wychowanie, rzetelną naukę, sprawność fizyczną, zaangażowanie społeczne i pogodę ducha osadzoną w kulturze.

Był samodzielny, potrafił podejmować decyzje i świadomie korzystać z dobrodziejstw otaczającego świata.

WIZJA
Zanurzeni w: Języku, Kulturze, Sporcie…

WARTOŚCI
Chcemy, aby nasza szkoła była nie tylko miejscem rozwoju intelektualnego, ale również podwórkiem tzn. przestrzenią do rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz domem, w którym każdy czuje się potrzebny, szanowany i kochany.