Zabytki

Przy porządkowaniu wiedzy na temat przeszłości Gminy Stare Babice, najstarsze pisane źródło o Babicach, na które natrafiono, to dokument Siemowita II, który pochodzi z 1313 r., co dowodzi, że historia tej miejscowości sięga 100 lat wcześniej niż pierwotnie uważano. W roku 2013 obchodziliśmy 700-lecie Babic!

Na obszarze gminy istnieją obiekty o wartościach kulturowych wpisane do rejestru zabytków lub będące w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są one zlokalizowane w następujących miejscowościach:

Borzęcin Duży

 • kościół pw. św. Wincentego z Ferrary
 • klasycystyczna kaplica cmentarna
 • cmentarz z drzewostanem

 

Borzęcin Duży – kościół pw. św. Wincentego z Ferrary

Lipków

 • kościół pw. św. Rocha z drzewostanem
 • zespół dworsko-parkowy, w tym dwór Paschalisa-obecnie plebania, oficyna dworska, krajobrazowy park dworski, cmentarz przykościelny z bramą
Lipków – kościół pw. św. Rocha
Lipków – zespół dworsko-parkowy (plebania)

Stare Babice

 • kościół pw. Wniebowzięcia NMP
 • plebania kościoła
 • cmentarz parafialny
 • cmentarz wojenny z II wojny światowej
Stare Babice kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Cmentarz wojenny z II wojny światowej

Zielonki-Parcela

 • zespół pałacowo-parkowy, w tym pałac, geometryczny park pałacowy z częścią krajobrazową

Kapliczki Gminne

 • Na terenie gminy jest zlokalizowanych około 50. obiektów – lokalnych zabytków, reliktów kultury, miejsc pamięci narodowej i pamiątek związanych z literaturą polską.
  Udokumentowane zostały we wspólnym projekcie Gminy i Fundacji Hereditas pt. „Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice” zrealizowanym w okresie grudzień 2011 – czerwiec 2012. (więcej o projekcie >>>)

Wynikiem prac jest m. in. uruchomiony w grudniu 2012 portal www.kapliczki.stare-babice.pl