Zabytki

Gminna Ewidencja Zabytków

Zarządzenie Nr 197/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stare Babice.

Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2020 r. poz. 282 i 782)

Dokument uwzględnia karty adresowe zabytków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obiektów chronionych na podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji zabytków oraz karty adresowe zabytków archeologicznych.


Przy porządkowaniu wiedzy na temat przeszłości Gminy Stare Babice, najstarsze pisane źródło o Babicach, na które natrafiono, to dokument Siemowita II, który pochodzi z 1313 r., co dowodzi, że historia tej miejscowości sięga 100 lat wcześniej niż pierwotnie uważano. W roku 2013 obchodziliśmy 700-lecie Babic!

Na obszarze gminy istnieją obiekty o wartościach kulturowych wpisane do rejestru zabytków lub będące w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są one zlokalizowane w następujących miejscowościach:

Borzęcin Duży

 • kościół pw. św. Wincentego z Ferrary
 • klasycystyczna kaplica cmentarna
 • cmentarz z drzewostanem

 

Borzęcin Duży – kościół pw. św. Wincentego z Ferrary

Lipków

 • kościół pw. św. Rocha z drzewostanem
 • zespół dworsko-parkowy, w tym dwór Paschalisa-obecnie plebania, oficyna dworska, krajobrazowy park dworski, cmentarz przykościelny z bramą
Lipków – kościół pw. św. Rocha
Lipków – zespół dworsko-parkowy (plebania)

Stare Babice

 • kościół pw. Wniebowzięcia NMP
 • plebania kościoła
 • cmentarz parafialny
 • cmentarz wojenny z II wojny światowej
Stare Babice kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Cmentarz wojenny z II wojny światowej

Zielonki-Parcela

 • zespół pałacowo-parkowy, w tym pałac, geometryczny park pałacowy z częścią krajobrazową

Kapliczki Gminne

 • Na terenie gminy jest zlokalizowanych około 50. obiektów – lokalnych zabytków, reliktów kultury, miejsc pamięci narodowej i pamiątek związanych z literaturą polską.
  Udokumentowane zostały we wspólnym projekcie Gminy i Fundacji Hereditas pt. „Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice” zrealizowanym w okresie grudzień 2011 – czerwiec 2012. (więcej o projekcie >>>)

Wynikiem prac jest m. in. uruchomiony w grudniu 2012 portal www.kapliczki.stare-babice.pl