Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

Zespół Szkolno-Przedszkolny    
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697
05-083 Borzęcin Duży

Dane kontaktowe:

Przedszkole (22) 752-05-24 wew. 1
przedszkole@zspborzecin.pl
Stołówka/intendent (22) 752-05-24 wew. 2

Sekretariat szkoła/przedszkole (22) 752-05-24 wew 4
sekretariat@zspborzecin.pl

Szkoła (22) 752-05-24 wew. 3

http://www.zspborzecin.pl/

Placówka obejmuje kompleks budynków, w których mieści się szkoła podstawowa i przedszkole. Szkoła wyposażona jest m.in. w pracownię komputerową i halę sportową.

Przy szkole działa też Uczniowski Klub Sportowy, który odnosi duże sukcesy oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie nosi imię Armii Krajowej Grupy „Kampinos”. Co roku, podczas święta szkoły przypadającego na 26 października, do placówki tej przychodzą kombatanci. Ten dzień i spotkanie z weteranami jest wydarzeniem patriotyczno-historycznym w szkole i niezapomnianym przeżyciem dla uczniów.

Upowszechnianie wiedzy historycznej o patronie szkoły, doprowadziło do powstania Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Grupy Kampinos przy Szkole Podstawowej. Patronat nad działaniami Klubu sprawują: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Celami głównymi Klubu Historycznego są m.in.: rozwijanie i kształtowanie wartości moralnych i patriotycznych na przykładzie bohaterstwa patrona szkoły oraz zbieranie materiałów i opracowywanie dokumentacji historycznej dotyczącej bohatera szkoły. 29 kwietnia 2010 roku dokonano uroczystego otwarcia Klubu.

Przy ZSP działa ogólnodostępna strefa rekreacji – rezultat zrealizowanej inwestycji dofinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W skład Strefy wchodzi: zespół boisk do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz gimnastyki, skate park, ścianka do wspinaczki, siłownia zewnętrzna, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci młodszych, bieżnia, skocznia w dal oraz skocznia wzwyż. Strefa wyposażona jest w elementy dodatkowe takie jak: wiaty szatniowe, trybuny i stojaki na rowery. Dzięki tak dużej ilości obiektów sportowych jest możliwa realizacja bogatego programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.