Nagrody i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia dla Gminy Stare Babice

Lp.
Rok
Nazwa konkursu, organizator
Zajęte miejsce, zdobyty tytuł
33. 2020
X Edycja Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji 2020”
Wyróżnienie i Certyfikat Lidera Edukacji dla gminy Stare Babice
32.
2020
Ranking samorządów najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość – Teraz Polska
4 miejsce w kategorii gmin wiejskich
31. 2020
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020 5 miejsce w kategorii gmin wiejskich
30. 2020
„Perły Samorządu 2020”, Dziennik „Gazeta Prawna” Wyróżnienie dla Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki w kategorii Włodarz gmin wiejskich (4 miejsce)
29. 2020
„Perły Samorządu 2020”, Dziennik „Gazeta Prawna” Wyróżnienie dla Gminy Stare Babice w kategorii gmin wiejskich (7 miejsce)
28.
2020
Innowacyjny Samorząd Serwisu Samorządowego PAP
Finalista w kategorii gminy wiejskie za Przewodnik po planowaniu przestrzennym
27.
2019
Towarzystwo Urbanistów Polskich i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Nagroda Regulskiego za Poradnik po planowaniu przestrzennym, w kategorii Wiedza i upowszechnianie-za wybitne osiągnięcia w planowaniu przestrzennym
26. 2018 „Perły Samorządu 2018”, Dziennik „Gazeta Prawna” Wyróżnienie dla Gminy Stare Babice w kategorii gmin wiejskich
(1. dziesiątka)
25. 2018 Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2017 VIII miejsce w rankingu, kategoria gminy wiejskie, woj, mazowieckie
24. 2018 Ranking Dynamiki Wskaźnika Przedsiębiorczości w okresie 2003-2016 III miejsce w rankingu, kategoria gminy wiejskie, woj. mazowieckie 
23 2017 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich Nagroda za „Park w Starych Babicach” – przestrzeń przyjazna mieszkańcom
22. 2017 „Perły Samorządu 2017”, Dziennik „Gazeta Prawna” Wyróżnienie dla Gminy Stare Babice w kategorii gmin wiejskich
21. 2017 „Perły Samorządu 2017”, Dziennik „Gazeta Prawna” III miejsce dla Wójta Gminy Krzysztofa Turka  w kategorii włodarze gmin wiejskich
20. 2016 Konkurs „Gmina Przyjazna Seniorom”, Park Śląski, w ramach V Kongresu Seniorów  Trzyletni Certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom” za działania skutkujące znaczną i trwałą poprawą jakości życia starszych mieszkańców gminy.
19. 2014  Konkurs „Markowy Samorząd”,  wydawnictwo „Wolters Kluwer”  II miejsce w kategorii gmin wiejskich
18. 2012 Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 II miejsce Polsce w kategorii gmin wiejskich, które najskuteczniej potrafią pozyskiwać fundusze unijne
17.
2012 Ranking „Innowacyjny Samorząd” 2012
Dziennik „Rzeczpospolita”
IV miejsce w Polsce
Ranking oceniał sprawność działania urzędu i obsługi mieszkańców, wprowadzenie unikalnych rozwiązań wspierających rozwój gminy, różnorodność kanałów komunikacji społecznej oraz komputeryzację gminy
16.
2011 „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA” Konkurs NIVEA Zdobycie placu zabaw dla Przedszkola w Starych Babicach za zajęcie I miejsca w rankingu konkursu
15.
2011 Konkurs „Najaktywniejsze Sołectwo”
Wojewoda Województwa Mazowieckiego
I miejsce wśród projektów infrastrukturalnych i IV miejsce wśród projektów miękkich. Nagroda dla sołectwa w Borzęcinie Dużym
Wnioskodawcą był wójt Gminy Stare Babice

14.

2010 Konkurs „Zdrowa Gmina”
Organizator – Polska Unia Onkologii
III miejsce w Konkursie „Zdrowa Gmina”
(nagroda 25 tys. zł)
13.
2010 Narodowy konkurs Ekologiczny
Kategoria „Samorząd Przyjazny Środowisku”
podkategoria „Gmina Przyjazna Środowisku”
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
Narodowa Rada Ekologiczna
IV miejsce w Polsce w Narodowym Konkursie Ekologicznym
12.
2009 Ranking „Europejska Gmina, europejskie miasto” w województwie mazowieckim
Ranking „Dziennika Gazety Prawnej”
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Wyróżnienie
11.
2009 Ranking „Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną” w latach 2006-2008
VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
VIII miejsce w Polsce w rankingu inwestycyjnym samorządów
w kategorii gmin wiejskich
10.
2009 Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009 Tytuł najlepszej Gminy Wiejskiej za zajęcie I miejsca na Mazowszu
i VII miejsca Polsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009
9.
2008 Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008 Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008
w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska (po raz ósmy na liście „Złotej Setce Samorządów”).
Uhonorowane zostały samorządy, które najbardziej dbają o podniesienie jakości życia mieszkańców, zachowując przy tym reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego
8.
2007 IV Wakacyjny Turniej Gmin”
Ekologiczna Gmina 2007″ „Radia Dla Ciebie”.
Wyróżnienie (gmina znalazła się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych gmin)
7.
2007 Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2007 Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2007
w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska
6.
2007 Ranking „Europejska Gmina, europejskie miasto” w województwie mazowieckim
Ranking „Dziennika Gazety Prawnej”
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
wyróżnienie
5.
2006 Akcja „Przejrzysta Polska” „Gazety Wyborczej” Certyfikat dla Urzędu Gminy Stare Babice za udział w akcji „Przejrzysta Polska” 2005
4.
2006 Akcja „Przejrzysta Polska” „Gazety Wyborczej” Wyróżnienie dla Urzędu Gminy Stare Babice za podjęcie dodatkowego wyzwania realizacji zadań fakultatywnych w realizacji Akcji „Przejrzysta Polska”
Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, które przyczynią się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej
3.
2006 „Gmina otwarta na fundusze strukturalne”
Konkurs Związku Powiatów Polskich na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
Tytuł „Gmina otwarta na fundusze strukturalne”

2.

2003 Gmina FAIR PLAY
Krajowa Izba Gospodarcza
Tytuł Gminy
FAIR PLAY 2003
1.
2002 Złota Setka Samorządów
Centrum Badań Regionalnych i dziennika „Rzeczpospolita”
Dyplom dla Gminy Stare Babice w uznaniu za inwestycje w rozwoju lokalnym w latach 1999-2001

Źródło: Dane Urzędu Gminy Stare Babice