Posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Kadencja 2019-2021

 

21 maja 2021 r. – VIII Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

16 kwietnia 2021 r.- VII Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

26 lutego 2021 r.VI Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

18 stycznia 2021 r.Protokół nr V/2021 z obrad w dniu 18 stycznia 2021 r.

18 stycznia 2021 r.- V Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

18 stycznia 2021 r.- Wznowienie IV Posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

18 grudnia 2020 r.Protokół nr IV/2020 z obrad w dniu 18 grudnia 2020 r.

18 grudnia 2020 r. – IV Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

16 września 2020 r.- Protokół nr III/2020 z obrad w dniu 16 września 2020

16 września 2020 r.III Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

4 marca 2020 r. Protokół nr II/2020 z obrad w dniu 4 marca 2020 r.

22 stycznia 2020 r.- Protokół nr I/2020 z obrad w dniu 22 stycznia 2020 r.

22 stycznia 2020 r.- I Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2020 r.

 

Kadencja 2021-2023

 

18 maja 2021 r.Zawiadomienie o VIII Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

13 kwietnia 2021 r.Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

19 lutego 2021 r.- Zawiadomienie o  VI Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

18 stycznia 2021 r.Protokół nr V/2021 z V Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

11 stycznia 2021 r. – Zaproszenie na V sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

11 stycznia 2021 r. Zaproszenie na wznowienie IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

18 grudnia 2020 r.–  Protokół nr IV/2020 z IV Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

18 grudnia 2020 r.Zaproszenie na IV Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

16 września 2020 r.- Protokół nr III/2020 z III Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

16 września 2020 r.- Zaproszenie na III Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

4 marca 2020 r.- Protokół nr II/2020 z II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

4 lutego 2020 r.–  Zaproszenie na II Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

22 stycznia 2020 r.- Protokół nr I/2020 z I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

2 stycznia 2020 r.–  Zaproszenie na I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

22 stycznia 2020 r.- Protokół nr I/2020 z I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

18 grudnia 2020 r.  sprawozdanie z IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice