Władze Gminy

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
.

Tel.: (22) 722-94-51
fax:  (22)  730-80-88
e-mail: sekretariat@stare-babice.pl
Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 – 16.00 (tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym!)

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice
Katarzyna Sońta

pokój 18 (I piętro)
tel.: (22) 722-94-51
fax:  (22)  730-80-88
e-mail: k.sonta@stare-babice.pl


Sekretarz Gminy Stare Babice
Michał Więckiewicz

pokój: 16 (I piętro)
tel.: (22) 730-80-16
e-mail: sekretarz@stare-babice.pl


Skarbnik Gminy Stare Babice
Mariola Sarzyńska

tel.: (22) 730-80-22
e-mail: skarbnik@stare-babice.pl