Władze Gminy

Wójtem Gminy Stare Babice jest Sławomir Sumka
.
.

Tel. : 22 722-94-51

fax:  22  730-80-88

e-mail: sekretariat@stare-babice.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godz. 9.00 – 16.00

 

Funkcję Sekretarza Gminy pełni Michał WIĘCKIEWICZ 

Tel: (22) 730-80-16

e-mail: sekretarz@stare-babice.pl

 

Funkcję Skarbnika Gminy  pełni Mariola SARZYŃSKA

Tel: (22) 730-80-22

e-mail: skarbnik@stare-babice.pl