Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów powstała 16.12.2015 r. Jej celem jest integracja środowiska seniorów /60+/  i wspieranie ich udziału w życiu społeczności lokalnej.

Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny.

Członkowie Rady pracują by poprawić warunki życia seniorów współpracując z różnymi organizacjami i władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych potrzeb ludzi starszych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych seniorów.
Zgłaszajcie nam swoje potrzeby.
Podpowiadajcie, co jeszcze możemy zrobić, aby seniorom w gminie Stare Babice żyło się lepiej.

Zadzwoń do najbliższego Twojego miejsca zamieszkania członka Rady:

  • Borzęcin – Tadeusz Wiśniewski tel. 603 043 040;
  • Blizne Łaszczyńskiego – Stanisław Malinowski tel. 601 999 919;                                        
  • Kwirynów – Marianna Kosińska tel. 693 530 802;
                        – Maria Parlińska – tel. 602 231 157
  • Latchorzew – Wanda Śladowska tel. 604 573 218;
  • Stanisławów – Anna Czajkowska tel. 606 455 060;
  • Zielonki-Parcela – Iwonna Banaszak tel. 690 455 468;
  • Zielonki-Wieś – Karol Gałecki tel. 606 127 667; 

Gminna Rada Seniorów czeka na Państwa podczas dyżurów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11:00-13:00, w nowym budynku Urzędu Gminy Stare Babice, na II piętrze, w pokoju nr. 23.

Zapraszamy!

 

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną i trudnościami związanymi z przeprowadzeniem wyborów, na wniosek wójta Sławomira Sumki, uchwałą Rady Gminy, która odbyła się 28.05.2020 roku kadencja Gminnej Rady Seniorów została przedłużona do 6.06.2021 roku.


5 września 2020 roku
Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował Rok Akademicki 2020/2021 uroczystą mszą, odprawioną w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie, w intencji osób starszych w naszej gminie i wykładem dr. Marka Posobkiewicza byłego Głównego Inspektora Sanitarnego, obecnie Eksperta ds. oceny ryzyka Covid-19
pt. „Szczepienia ochronne dla Seniorów, oraz zabezpieczenie przed koronawirusem. „.

Prezes UTW Agnieszka Matuszewska zaprasza do uczestniczenia w kolejnym 7 roku nauki permanentnej wszystkich zainteresowanych Seniorów.


 

11 września gościliśmy 30 osobową delegację Seniorów z Gminy Niedźwiada w województwie lubelskim, wraz z wójtem Markiem Kubiakiem. Podczas wizyty studyjnej goście zapoznali się z Lokalną Strategią Polityki Senioralnej, pracą Rady Seniorów, organizacji senioralnych; Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora „Nadzieja „, realizowanymi projektami; wolontariatem, zajęciami sportowymi i kulturalnymi.
Obecny na spotkaniu wójt Sławomir Sumka zaproponował przybyłym współpracę i dzielenie się „dobrymi praktykami’.
Na kolejne spotkanie zostaliśmy zaproszeni z rewizytą.
Cieszymy się, że zdobytymi przez nas doświadczeniami możemy dzielić się z Kolegami z innych regionów Polski.

tekst. Anna Czajkowska
Sekretarz Rady Seniorów Gminy Stare Babice

 

 

 

 


16.07 2020 roku, po trzymiesięcznej przerwie odbyło się Spotkanie Gminnej Rady Seniorów, z zachowaniem przepisów sanitarnych. W obecności sekretarza Michała Więckowskiego podsumowaliśmy działania prowadzone na rzecz seniorów w czasie pandemii i przedstawiliśmy plany kolejnych projektów. Przedstawiciel Gminy zapewnił o dalszej współpracy władz samorządowych na rzecz osób starszych.


03.09 2020 roku, Gminna Rada Seniorów, w obecności Wójta Sławomira Sumki, gościła grupę seniorów z Gminy Izabelin, z którymi podzieliła się informacjami i doświadczeniem w pracach nad powołaniem Rady Seniorów [statut, regulamin…]oraz zapoznała się z  działaniami pro-senioralnymi Sąsiadów.
Drugim punktem spotkania było ustalenie planu wizyty studyjnej Seniorów z Niedźwiady w woj. lubelskim, która odbędzie się 11.09 2020 roku.

Informujemy, że przedstawicielka naszej  Starobabickiej  Rady Seniorów  Anna Czajkowska, została wybrana do Warszawsko – Mazowieckiego Oddziału Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na trzyletnią kadencję.