Monografia Babic

W 2013 roku Babice obchodziły rocznicę 700-lecia.

Planując program obchodów postanowiono uzupełnić wiedzę o historii gminy poprzez opracowanie popularno-naukowej książki. Powstało pierwsze wydawnictwo zbierające całościowo wiedzę na temat historii Starych Babic i okolic.

Monografia jest dostępna w bibliotece gminnej oraz we wszystkich bibliotekach szkolnych.

Prawa autorskie do pozycji:

Wydawca: © Gmina Stare Babice

Załącznik: