Zachowania w przypadku spotkań z dzikimi zwierzętami

Nie każdy z nas wie jak należy postępować w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem, a brak takiej wiedzy może się tragicznie skończyć nie tyle dla mieszkańca, co dla zwierzęcia, które spłoszone będzie zachowywać się w sposób nieprzewidywalny. Apelujemy o ostrożność i zachowanie kilku zasad bezpieczeństwa podczas takiego spotkania:

  1. Zachować spokój, nie płoszyć ani nie straszyć dzikiego zwierzęcia
  2. Pod żadnym pozorem nie zbliżać się do zwierzęcia, zwierze może zareagować w różny sposób. Nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, nie dokarmiamy zwierząt.
  3. Jeśli istnieje taka konieczność zawiadomić Straż Gminną Stare Babice dzwoniąc pod nr tel. 986
  4. Jeżeli zwierze znajduje się na ogrodzonym terenie, udostępnić wszystkie możliwe drogi wyjścia, nie poganiać zwierzęcia i zejść mu z drogi.
  5. Jeśli zaistnieje zagrożenie życia i zdrowia należy zawiadomić Policję w celu zabezpieczenia terenu i ochrony mieszkańców.
  6. Zdjęcia i każdą inną dokumentacje naszego spotkania należy robić wyłącznie z bezpiecznej odległości i tak, aby pod żadnym pozorem nie utrudniać prowadzonej interwenci Straży Gminnej czy innych jednostek.