Położenie

Gmina Stare Babice należy do Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
W skład powiatu wchodzi siedem gmin:
Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice.

Gmina Stare Babice położona jest w centralnej części Województwa Mazowieckiego, obszar gminy leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy przy zachodniej jej granicy, przy Puszczy Kampinoskiej, pomiędzy dwiema trasami o znaczeniu międzynarodowym (trasą poznańską i trasą gdańską). Przez wschodnią część gminy przebiega trasa ekspresowa S8 – część łącznika obwodnicy Warszawy. Gmina graniczy z gminami: Ożarów Mazowiecki, Leszno i Izabelin oraz z dzielnicami Warszawy: Bemowo i Bielany.

Wzdłuż gminy przechodzi ciąg komunikacyjny – droga wojewódzka nr 580 wychodząca z Warszawy w kierunku Żelazowej Woli i Sochaczewa.
Do centrum stolicy dzieli ją odległość zaledwie 13 km.
Rozciąga się na obszarze ok. 63 km2, obejmuje 23 wsie a liczy 17 389 mieszkańców (wg „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym, GUS, 2013).

W skład gminy Stare Babice wchodzą następujące miejscowości: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela oraz Stare Babice, które pełnią rolę centrum administracyjnego gminy.

Wykaz ulic w miejscowościach Gminy Stare Babice (pdf)

O dzisiejszym obliczu gminy decyduje jej położenie między stolicą, a skrajem Puszczy Kampinoskiej. Bliskość stolicy i wspaniałe warunki ekologiczne czynią gminę Stare Babice interesującą dla budownictwa mieszkaniowego.

Do niedawna była to typowa gmina rolnicza, obecnie znajduje się w fazie intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego indywidualnego i spółdzielczego. Rozwija się nieuciążliwa działalność gospodarcza.

Gmina Stare Babice leży w zasięgu Kotliny Warszawskiej i Równiny Błońskiej, należących do Niziny Środkowomazowieckiej, w pasie Nizin Środkowopolskich i znajduje się w bezpośrednim zasięgu zlewni Wisły (dorzecze Wisły). Dwa największe cieki wodne to Struga i jej dopływ Lipkowskie Wody. Struga wpada do rzeki Łasicy (ciek III rzędu sieci rzecznej), który doprowadza wody do rzeki Bzury i dalej do Wisły. Rolę cieków spełniają także starorzecza oraz rowy melioracyjne.

Południe gminy zachowało rolniczy charakter, wysokiej klasy gleby sprzyjają rozwojowi produkcji ogrodniczej i stanowią zaplecze warzywne dla aglomeracji warszawskiej. Północ przekształca się w podmiejski zespół osiedli mieszkaniowych. Tu skupiają się też głównie punkty handlowe i usługowe oraz hurtownie.