Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze – informacja dotycząca wymiana “kopciuchów”

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

29 listopada 2021 r. odbyło się szkolenie online w ramach programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania mieszkańcy mogli dowiedzieć się jakie budynki kwalifikują się do objęcia dofinansowaniem w ramach programu oraz jakie wymogi formalne musi spełniać wnioskodawca. Przedstawione zostały najważniejsze informacje oraz została omówiona dokumentacja programowa. Planowane są kolejne spotkania, najbliższe zostanie zorganizowane w trybie online jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze