Patronaty Wójta

Zasady przyznawania Patronatu Honorowego przez Wójta Gminy Stare Babice

określa Zarządzenie nr 61/2021 r. Wójta Gminy Stare Babice z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie zasad przyznawania Patronatu Honorowego przez Wójta Gminy Stare Babice.

 

ZARZĄDZENIE