Patronaty Wójta

Zasady przyznawania Patronatu Honorowego przez Wójta Gminy Stare Babice

określa Zarządzenie nr 125/2019 r. Wójta Gminy Stare Babice z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania Patronatu Honorowego przez Wójta Gminy Stare Babice.

 

Załącznik: 
Patronat 2.22MB
Patronat 28.79KB