Szkoła Podstawowa w Starych Babicach

Szkoła Podstawowa. im. Henryka Sienkiewicza

05-082 Stare Babice,
ul. Polna 40
tel./fax (022) 722-91-29
e-mail: szkola-starebabice@wp.pl

Link do strony tutaj

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach od 1998 roku nosi imię Henryka Sienkiewicza, otrzymała też pamiątkowy sztandar. Szkoła kontynuuje tradycje sienkiewiczowskie, tak silnie związane z Gminą Stare Babice. Tradycyjnie co roku, w dniu Święta Szkoły przypadającym na 5 maja, uczniowie przygotowują inscenizacje dzieł swego patrona, uczestniczą także w zjazdach szkół im. Sienkiewicza z całego kraju.

Przy placówce działa też Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Uczniowski Klub Sportowy oraz koła zainteresowań: teatralne, komputerowe z dostępem do Internetu, plastyczne. Przy SP w Starych Babicach funkcjonuje także Studio Muzyczne, Szkoła Muzyczna oraz Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego. Studio Muzyczne – Ognisko Artystyczne działa od 1993 r. Jego głównym celem jest uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na sztuki piękne, zwłaszcza muzykę. Prowadzone są tam zajęcia nauki gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, flecie prostym, poprzecznym, trąbce i puzonie oraz zajęcia z teorii muzyki i rytmiki. Studio prowadzi także zespoły baletowe, instrumentalne i wokalne.

Budynek szkoły w ostatnich latach został odnowiony, wymieniono wszystkie okna i ocieplono ściany. Latem 2009 wykonano nowy, spadzisty dach (fot). Szkoła wyposażona jest w pracownię językową, sale komputerowe oraz wyremontowaną halę sportową. W przestronnych klasach tego obiektu w roku szkolnym 2008/09 w 24 oddziałach uczyło się 612 uczniów, pod okiem 53 nauczycieli. Placówka jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych uczniów.

Prywatna Szkoła Muzyczna I Stopnia utworzona została w 1994 r. dla najbardziej uzdolnionych muzycznie dzieci, figuruje w Rejestrze Ministra Kultury. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych artystów i pedagogów. Absolwenci kontynuują naukę w muzycznych szkołach średnich i Akademii Muzycznej.